Projekt – Biblioteka Narodowa

Logo Biblioteka Narodowa Logo Narodowy Program rozwoju CzytelnictwaLogo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Drodzy czytelnicy!
W 2019 r. Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 115.714,00 zł ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i w jej ramach kupiła zbiory dedykowane zróżnicowanym odbiorcom w następującym podziale:

książki:
literatura piękna dla dorosłych – 3.942 wol. (75%),
literatura piękna dla dzieci – 701 wol. (13%),
literatura popularna dla dorosłych i dzieci – 622 wol. (12%);

zbiory specjalne:
audiobooki – 95 jednostki (audiobooki na CD- ROMACH).

Ogółem 5.360 jednostek inwentarzowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Chcielibyśmy poinformować, że w 2018 r. Biblioteka pozyskała dotację w wysokości
w 147.450,00 zł ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i w jej ramach kupiła zbiory dedykowane zróżnicowanym odbiorcom w następującym podziale:
książki:
literatura piękna dla dorosłych – 75% (4.620 wol.),
literatura piękna dla dzieci – 14% (898 wol.);,
literatura popularna dla dorosłych i dzieci – 11% (676 wol.);

zbiory specjalne:
audiobooki – 2 jednostki,
kartografia – 2 jednostki.

Ogółem 6.198 jednostek inwentarzowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2017 r. częstochowska Biblioteka wykonała zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i z przyznanej kwoty 147. 450,00 zł kupiła zbiory (6.997 jednostek inwentarzowych) dla zróżnicowanych odbiorców w następującym podziale:

 1. Książki:
  • literatura piękna dla dorosłych – 64% (4.395 wol.),
  • literatura piękna dla dzieci – 24% (1.637 wol.);,
  • literatura popularna dla dorosłych i dzieci – 12% (806 wol.);
 2. Zbiory specjalne:
  • audiobooki – 158 jednostek,
  • kartografii – 1 jednostka:

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w 2016 r. dotację w wysokości 143.114,00 zł, za którą kupi książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.

Zakup zostanie zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2015 r. dotację w wysokości 138.300,00 zł, za którą kupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2014 r. dotację w wysokości 122.000,00 zł, za którą kupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2013 r. dotację w wysokości 123.000,00 zł, za którą kupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

 Powrót