Tag: spotkanie

Spotkanie z Katarzyną Zwolską-Płusą

Spotkanie z  autorką tomów poetyckich i prozatorskich. Prozę publikowała w „Fabulariach”, „Nowych Peryferiach” i „Helikopterze”, poezję między innymi w „Twórczości”, „Dwutygodniku”, „Przekroju”, „Fabulariach”, „Migotaniach”. Laureatka Award World Day Poetry UNESCO 2019.