Usługi kserograficzne i wydruk

Usługi kserograficzne:

 • Biblioteka Główna:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, czarno-białe – 0,60 zł/strona
  • Format A4, jednostronnie kolor – 3,00 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie kolor – 6,00 zł/strona
 • Filie Nr 3, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
 • Filia nr 15, 21 oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, czarno-białe – 0,60 zł/strona

Wydruki komputerowe:

 • Biblioteka Główna:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona
  • Wydruk z programu LEX, format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona
  • Format A4, jednostronnie, kolor – 3,00 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, kolor – 6,00 zł/strona
 • Filie Nr 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 i Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona

Skanowanie (do 1 tygodnia):

 • 1 skan – 0,50 zł/strona

Nie wykonuje się kserokopii / skanów:

 • rękopisów
 • starodruków
 • materiałów bibliotecznych wydanych do 1945 r.

Wydruki tekstowe (w tym CV ze zdjęciem):

 • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona

Korzystanie ze stanowisk komputerowych – bezpłatnie.

CENNIK USŁUG I OPŁAT
w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
obowiązujący od 01.02.2021 r. (ceny brutto).

 Powrót