ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI W REŻIMIE SANITARNYM

image_covid-19
 1. Oddziały i filie pracują – w dniach otwarcia – w zakresie wypożyczania i zwrotów zbiorów.
  Możliwe jest dokonywanie rezerwacji na dostępne zbiory przez system biblioteczny SOWA, a także mailowo i telefonicznie do placówek.
 2. Czytelnie w placówkach filialnych są niedostępne dla czytelników poza Czytelnią Główną (Al. NMP 22).
  By zarezerwować materiały i umówić termin indywidualnej wizyty, prosimy o kontakt:
  tel. 34/ 360-61-13; e-mail: dib@biblioteka.czest.pl
  lub 34/ 360-61-11; e-mail: czyt@biblioteka.czest.pl, czyt_nauk@biblioteka.czest.pl.
 3. Stanowiska komputerowe oraz katalogi kartkowe są niedostępne dla użytkowników.
 4. Wyłącza się z użytkowania szatnię w Bibliotece Głównej.
 5. Środowiskowa działalność kulturalno-edukacyjna jest organizowana zgodnie z obowiązującymi limitami uczestników w formie stacjonarnej lub w formie mieszanej (stacjonarnej + online) lub tylko w formie online.
 6. Czytelnicy korzystający z bibliotek zobowiązani są:
  – do zasłaniania ust i nosa maseczką,
  – do dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych,
  – zachowania 1,5 m odstępów pomiędzy osobami,
  – nieużywania żadnych środków do dezynfekcji (np. wody, detergentów, alkoholu), które mogą zniszczyć wypożyczone zbiory.
 7. Obowiązuje limit osób równocześnie przebywających w wypożyczalniach.
  W zależności od wielkości biblioteki może w niej przebywać od 2 do max. 15 osób (stosowane informacje w placówkach).
  Pozostali czytelnicy powinni czekać w odległości przynajmniej 1,5 m od siebie.
 8. Dopuszcza się czasowe ograniczenie godzin lub dni otwarcia placówek.

Wszystkie wprowadzone zasady mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno czytelnikom, jak  i pracownikom.

Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z usług biblioteki w tym wyjątkowym czasie przebiegało sprawnie i bez zakłóceń

 Powrót