Akademia i Uniwersytet w Bibliotece

O Uniwersytecie


Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie przygotowują od lat wspólny projekt Uniwersytet w Bibliotece (wcześniej Akademia w Bibliotece).

To spotkania popularno – naukowe przygotowywane przez kadrę Uniwersytetu dedykowane młodzieży szkół średnich Częstochowy i regionu częstochowskiego.
Spotkania, odbywające się najczęściej w sali odczytowej Biblioteki, obecnie – przyjęły formę wykładów on-line.

Dzięki wspólnemu projektowi środowiska uniwersyteckiego i samorządowej instytucji kultury chcieliśmy, aby młodzież mogła nie tylko poszerzyć zasób wiadomości i umiejętności z zakresu różnorodnych nauk, lecz także miała możliwość nawiązania naukowych kontaktów z pracownikami Uniwersytetu, a w przyszłości, dzięki ewentualnemu skorzystaniu z oferty edukacyjnej uczelni, mogła stać się kolejnym pokoleniem młodzieży wykształconej w Częstochowie i budującej przyszłość naszego Miasta.

Biblioteka (założona w 1917 r.), poza swoją działalnością podstawową, jaką jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, od lat prowadzi różnorodną działalność kulturalno-edukacyjną skierowaną do użytkowników w różnym wieku i o różnych potrzebach.

Uniwersytet posiada długą (od 1974 roku) tradycję działalności dydaktycznej. Oferuje blisko 50 kierunków kształcenia, oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia inżynierskie, a także ok. 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

Harmonogram XIV edycji

Drugi wykład pt. „Co z tym Zorro?”:
– https://www.youtube.com/watch?v=GlqsTlHLtCg
Pierwszy wykład pt. „Corta lección de espaňol” („Krótka lekcja hiszpańskiego”):
– https://www.youtube.com/watch?v=WNIZNh38hE8

Harmonogram XIII edycji

Trzeci wykład pt. “Czym jest a czym nie jest administracja publiczna?”:
– https://www.youtube.com/watch?v=sGgkAEuwUDY
Drugi wykład pt. “W kręgu fantastyki. Uwagi o science fiction, fantasy i odmianach fantastyki społecznej”:
– https://www.youtube.com/watch?v=Dbw7g0egB5g
Pierwszy wykład pt. “Sztuki walki a zdrowie”:
– https://www.youtube.com/watch?v=2-qEdJ8gSkc&t=5s

Harmonogram XII edycji

Piąty wykład pt. “Rehabilitacja po koronawirusie”:
– https://www.youtube.com/watch?v=Vx6C-v_Pm-o&t=15s
Czwarty wykład pt. “Miejsce kobiety w średniowiecznej Europie. Święta Kinga – przykład, który przeczy stereotypom”:
– https://www.youtube.com/watch?v=_nhV6VrZHS0
Trzeci wykład pt. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce:
– https://www.ujd.edu.pl/news/view/uniwersytet-w-bibliotece-xii-organizacja-i-funkcjonowanie-administracji-publicznej-w-polsce
Drugi wykład pt. Trendy i zachowania rynkowe e-konsumenta w handlu elektronicznym:
– http://www.ujd.edu.pl/news/view/uniwersytet-w-bibliotece-xii-trendy-i-zachowania-rynkowe-e-konsumenta-w-handlu-elektronicznym
Pierwszy wykład pt. “Akustyka – po co mi to?”:
– https://www.youtube.com/watch?v=5ba65qhp26I

Harmonogram XI edycji

Uniwerystet w Bibliotece, edycja 11, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Na wszystkie spotkania obowiązuje rezerwacja miejsc.

Data Temat wykładu Wykładowca Instytut

27.11.2019 r.

godz. 10:00 (środa)

“Dobro, rozum i logika, czyli krótka rzecz
o Sokratesie”

dr hab. Adam Olech, prof. UJD

Katedra Filozofii

11 .12. 2019 r.
godz. 10:00 (środa)

Kultura komunikacji popularnonaukowej dawniej (formy pozyskiwania odbiorcy w pismach popularnonaukowych Joachima Lelewela)”

dr hab. Violetta Jaros

Instytut Językoznawstwa

18.12.2019 r,
godz. 10:00 (środa)

Dlaczego chiński jest łatwy? Pierwsza lekcja języka chińskiego”

mgr Marta Kocełuch

Instytut Językoznawstwa

8.01.2020 r.,
godz. 10:00 (środa)

Polskie drogi do niepodległości.
Sprawa przynależności ziem dawnego Księstwa Cieszyńskiego 1918-1938”

mgr Marek Makowski

doktorant historia

5.02.2020 r.
godz.10:00 (środa)

Kastety, noże sprężynowe i nabite pistolety – nieodłączne atrybuty rywalizacji częstochowskich partii politycznych w II RP.
O tym, jak argument siły dominował nad siłą argumentu.”

mgr Adrian Musiał

doktorant historia

19.02.2020 r.
godz.10:00 (środa)

Fenomen muzyki rockowej i jego powinowactwa z dramatem (koncerty, płyty, okładki, teksty)”

dr Konrad Ludwicki

Instytut Filologii Polskie

4.03.2020 r.,
godz. 10:00 środa)

Uprzejmość językowa na co dzień”

dr Edyta Skoczylas-Krotla

Katedra Pedagogiki

Harmonogram X edycji

Uniwerystet w Bibliotece, edycja 10, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Na wszystkie spotkania obowiązuje rezerwacja miejsc.
Data Temat wykładu Wykładowca Instytut

14.11.2018 r.

godz. 10:00 (środa)

„Sztuczna inteligencja w modelowaniu rzeczywistości”

dr hab. Jarosław Krzywański, prof. UJD

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa

21 .11. 2018 r.
godz. 10:00 (środa)

SPOTKANIE ODWOŁANE

 

 

28.11.2018 r,
godz. 10:00 (środa)

„Aksjologiczna przestrzeń zarządzania publicznego”

dr Anna Pawłowska

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

12.12.2018 r.

godz.10:00 (środa)

„Z częstochowskiej ziemi. O piśmiennictwie Mikołaja z Wilkowiecka”

dr hab. Katarzyna Janus

Instytut Filologii Polskiej

19.12.2018 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Jan Długosz – patron naszego Uniwersytetu i nie tylko. O Kronikarzu, który pisał o regionie częstochowskim”

mgr Marek Makowski

Biuro Promocji UJD

9.01.2019 r.
godz.10:00 (środa)

„Berlin muzycznie i na rowerze”

dr Małgorzata Niemiec-Knaś

Instytut Filologii Obcych

16.01.2019 r.
godz.10:00 (środa)

“Karły na francuskich dworach na przykładzie karzełka Bébé z Lunéville w XVIII wieku”

dr hab. prof. UJD Małgorzata Durbas

Instytut Historii

23.01.2019 r.,
godz. 10:00 środa)

„O literaturze niepoważnej, czyli dlaczego bohaterowie lektur tak rzadko się śmieją”

dr Joanna Warońska

Instytut Filologii Polskiej

6.02.2019 r.,
godz. 10:00 środa)

„Koproterapia, czyli o leczeniu wyszukanymi obrzydliwościami (krwią, kałem, moczem…) na przykładzie Compedium medicum auctum”

dr Katarzyna Milik

Instytut Historii

6.03.2019 r.,
godz. 10:00 środa)

„Egzystencjalizm w literaturze polskiej i europejskiej wieku XX”

dr Konrad Ludwicki

Instytut Filologii Polskiej

13.03.2019 r.,
godz. 10:00 środa)

„Czy wszystko jest na sprzedaż? Współczesny człowiek na rynku wartości”

mgr Michał Płóciennik

Instytut Filozofii

Harmonogram IX edycji

Akademia w Bibliotece, edycja 9, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Data Temat wykładu Wykładowca Instytut

22.11.2017 r.

godz. 10:00 (środa)

„Średniowiecze w popkulturze”

dr hab. prof. nadzw. AJD
Adam Regiewicz

Instytut Filologii Polskiej

29 .11. 2017 r.
godz. 10:00 (środa)

„Związek Walki Zbrojnej i Delegatura Rządu RP na Kraj – czyli przyczynek do walki sikorszczyków z senatorami 1939- 1942”

dr hab. Robert Majzner, prof. AJD

Instytut Historii

13.12.2017 r,
godz. 10:00 (środa)

„Ocean dokumentów czyli archiwa Polonii w Australii i w Oceanii”

dr hab. Julia Dziwoki, prof. AJD

Instytut Historii

17.01.2018 r.

godz.10:00 (środa)

„Style i mody językowe we współczesnej polszczyźnie”

dr Edyta Skoczylas – Krotla

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

24.01.2018 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Twierdza jasnogórska w epoce saskiej i stanisławowskiej”

dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD

Instytut Historii

7.03.2018 r.
godz.10:00 (środa)

„O potrzebie kontemplacji w cywilizacji technicznej”

mgr Michał Płóciennik

Instytut Filozofii

14.03.2018 r.
godz.10:00 (środa)

“Bogurodzica” na współczesnej polskiej scenie muzycznej. Kilka słów o recepcji”

dr hab. prof. nadzw. AJD Adam Regiewicz

Instytut Filologii Polskiej

21.03.2018 r.,
godz. 10:00 środa)

„Etycznie – nieetycznie w komunikowaniu codziennym i oficjalnym”

dr hab. prof. nadzw. AJD Dorota Suska

Instytut Filologii Polskiej

Harmonogram VIII edycji

Akademia w Bibliotece, edycja 8, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Data Temat wykładu Wykładowca Instytut

9.11.2016 r.

godz. 10:00 (środa)

„Lechoń emigracyjny”

Dr Elżbieta Wróbel

Instytut Filologii Polskiej

23 .11. 2016 r.
godz. 10:00 (środa)

„Dzieci z Pahiatua czyli Mała Polska w Nowej Zelandii”

dr hab. Julia Dziwoki, prof. AJD

Instytut Historii

30.11.2016 r,
godz. 10:00 (środa)

„Przemiany modelu polskiej grzeczności językowej”

Dr Violetta Jaros

Instytut Filologii Polskiej

14.12.2016 r,
godz. 10:00 (środa)
„‘It’s not important if but how intelligent you are’ (pol. “Nie chodzi o to CZY ale JAK inteligentny jesteś).

Dr Katarzyna Rokoszewska

Instytut Filologii Obcych

4.01.2017 r.

godz.10:00 (środa)

„Wychowanie i kształcenie dziewcząt w XVI-XVIII wieku”

Dr Katarzyna Milik

Instytut Historii

11.01.2017 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Wywiad – romantyczna przygoda, czy śmiertelnie niebezpieczna gra? Studium kilku przypadków z dziejów wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej”

prof. Robert Majzner

Instytut Historii

7.02.2017 r.
godz.12:00 (wtorek)

„Blaski i cienie epoki saskiej”

prof. dr hab. Andrzej Strojnowski

Instytut Historii

15.02.2017 r.
godz.12:00 (środa)

„Miecz z Gdańska – rewolucja technologiczna czy paradna replika?”

dr hab. Grzegorz Żabiński

Instytut Historii

1.03.2017 r.,
godz. 10:00 środa)

„Czytanie szkodzi… czyli o pewnym spisie lektur pod koniec XIX wieku”

dr Marzena Bogus

Instytut Sztuk Pięknych

8.03.2017 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Muzułmański Wschód w relacjach Polek
z XVIII i XIX wieku”

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

22.03.2017 r.,
godz. 10:00 (środa)

Czy “jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno”, a więc o tym, po co są religia i moralność
i czy warto się nimi przejmować?

Mgr Michał Płóciennik

Instytut Filozofii

Harmonogram VII edycji

Akademia w Bibliotece, edycja 7, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Data Temat wykładu Wykładowca Instytut

5.11.2015 r.

godz. 10:00 (czwartek)

„Czy człowiek średniowiecza miał poczucie humoru?”

Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

18 .11. 2015 r.
godz. 11:30 (środa)

„Kobiety w średniowieczu”

Dr Barbara Kowalska

Instytut Historii

25.11.2015 r,
godz. 11:00 (środa)

„Katedra – od kultury średniowiecza do nowych mediów”

Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

9.12.2015 r,
godz. 10:00 (środa)
„Nieznana przeszłość Marii Skłodowskiej – Curie (o chemii i literaturze w XIX wieku)”

Dr hab. Agnieszka Czajkowska,
prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

16.12.2015 r.

godz.10:00 (środa)

„Staropolskie uciechy stołu”

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

Instytut Historii

13.01.2016 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Narzędzia kar i tortur w średniowiecznym i nowożytnym wymiarze sprawiedliwości”

Dr Katarzyna Milik

Instytut Historii

28.01.2016 r.
godz.10:00 (czwartek)

„Neologizmy w poezji Mirona Białoszewskiego”

dr hab. Maria Lesz- Duk, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

3.02.2016 r.
godz.10:00 (środa)

„Poezja i dobroć we współczesności”

Dr hab. Bartosz Małczyński

Instytut Filologii Polskiej

10.02.2016 r.,
godz. 10:00 środa)

„Zygmunt August „od przodu i tyłu”

Dr Anna Czerniecka-Haberko

Instytut Historii

2.03.2016 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Kształtowanie się antroponimii polskiej (imiona i nazwiska współczesnych Polaków)”

Dr Violetta Jaros

Instytut Filologii Polskiej

9.03.2016 r.,
godz. 10:00 (środa)

„XX-wieczna literatura za pan brat ze współczesną fizyką. O kilku polskich utworach”

Dr Joanna Warońska

Instytut Filologii Polskiej

Harmonogram VI edycji

Akademia w Bibliotece, edycja 6, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Data Temat wykładu Wykładowca Instytut

5.11.2014 r.

godz. 10:00 (środa)

„MY-WY-ONI w języku użytkowników CB-radia”

Dr Violetta Jaros

Instytut Filologii Polskiej
12.11.2014,
godz. 10:00 (środa)

„Pszczelarskie interakcje z przyrodą”

Mgr Anna Konert

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii

19.11.2014 r,
godz. 11:00 (środa)

„Inkwizytor i civitas diaboli w narracjach historical fantasy”

spotkanie w IV LO.

Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

26.11.2014 r,
godz. 11:00 (środa)
„Inkwizytor i civitas diaboli w narracjach historical fantasy”

Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

5.12.2014 r.

godz.10:00 (piątek)

„Liternet. Literackie eksperymenty (w) sieci”

Mgr Ewelina Mika

Instytut Filologii Polskiej

11.12.2014 r.,
godz. 10:00 (czwartek)

„Miejsce i rola kobiety w średniowieczu”

spotkanie w I LO

Dr Barbara Kowalska

Instytut Historii

12.12.2014 r.,
godz. 10:00 (piątek)

„O czym pamiętać, czego unikać-wybrane aspekty kultury języka”

spotkanie w IV LO

Dr Edyta Skoczylas – Krotla

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

18.12.2014 r.

godz.10:00 (czwartek)

„Co ma Prometeusz do wieży błaznów i dlaczego niektórzy zjadali swoich dziadków?
Kilka uwag o pomocy drugiemu człowiekowi wczoraj i dziś”

Dr Ryszard Majer

Instytut Pedagogiki

7.01.2015 r.
godz.12:00 (środa)

Najstarsza profesja”

Prof. Grzegorz Banaszkiewicz

Instytutu Sztuk Pięknych

28.01.2015 r.
godz.10:00 (środa)

„Czystość i brud w średniowieczu”

spotkanie w I LO

Dr Katarzyna Chmielewska

Instytut Historii

29.01.2015 r.
godz.10:00 (czwartek)

„Czystość i brud w średniowieczu”

Dr Katarzyna Chmielewska

Instytut Historii

30.01.2015 r.
godz.10:00 (piątek)

„Czystość i brud w średniowieczu”

spotkanie w IV LO

Dr Katarzyna Chmielewska

Instytut Historii

26.02.2015 r.,
godz. 10:00 (czwartek)

„O czym pamiętać, czego unikać-wybrane aspekty kultury języka”

Dr Edyta Skoczylas – Krotla

nstytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

6.03.2015 r.,
godz. 10:00 (piątek)

„Stan miast Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego”

Dr Katarzyna Milik

Instytut Historii

11.03.2015 r.,
godz. 10:00 (środa)

„Czucie i wiara” czy :szkiełko i oko”? Związki romantycznej literatury z nauką”

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

13.03.2015 r.,
godz. 10:00 (piątek)

„Czucie i wiara” czy :szkiełko i oko”? Związki romantycznej literatury z nauką”

spotkanie w IV LO

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD

Instytut Filologii Polskiej

19.03.2015 r,
godz.10:00 (czwartek)

„Albert Schweitzer – twórca etyki czci dla życia, idol współczesnej mu młodzieży, działacz na rzecz pokoju, dobroczyńca ludzkości”.

Dr Anna Marek – Bieniasz

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii

18.03.2015 r,
godz. 10:00 (środa)

„Między ideałem prawego rycerza a wizją Kmicicowej kompanii według Henryka Sienkiewicza”

spotkanie w I LO

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

Instytut Historii

25.03.2015 r,
godz. 10:00 (środa)

„Między ideałem prawego rycerza a wizją Kmicicowej kompanii według Henryka Sienkiewicza”

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

Instytut Historii

Harmonogram V edycji

Akademia w Bibliotece, edycja 5, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)
Data Temat wykładu Wykładowca Instytut
30.10.2013,
godz. 10:00 (środa)
Figury chrystologiczne we współczesnej kinematografii – od „Zapaśnik” Aronofksy’ego do „Gran Torino” Eastwooda dr hab. Adam Regiewicz Instytut Filologii Polskiej
05.11.2013,
godz. 10:00 (wtorek)
„Templariusze – fakty i tajemnice” dr hab. Maria Starnawska Instytut Historii
21.11.2013,
godz. 10:00 (czwartek)
„Słownictwo z zakresu mody” dr hab. Maria Lesz- Duk Instytut Filologii Polskiej
29.11.2013,
godz. 10:00 (piątek)
„Muzyka filmowa – spotkanie autorskie z młodym twórcą” Michał Grotecki III rok Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
03.12.2013,
godz.11:00 (wtorek)
„Nie pytaj czy tylko jak jesteś inteligentny – rola inteligencji wielorakich w nauce języka obcego” dr Katarzyna Rokoszewska Instytut Filologii Obcych zakład Języka Angielskiego AJD
13.12.2013,
godz. 10:00 (piątek)
„Dar życia. Transplantacje narządów w ujęciu socjologicznym” dr Katarzyna Kowal Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Zakład Socjologii
13.01.2014,
godz.10:00 (poniedziałek)
„Jak działa nasza pamięć?” dr Monika Stawiarska – Lietzau Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Zespól Badawczy Psychologii Stosowanej AJD
12.02.2014,
godz. 10:00 (środa)
„Fenomen popularności muzyki popularnej” dr Korneliusz Wiatr Instytut Muzyki AJD
26.02.2014,
godz. 10:00 (środa)
„Co słychać u Dulskich? Odczytania i inscenizacje” dr Joanna Warońska Instytut Filologii Polskiej
5.03.2014,
godz.10:00 (środa)
„Pismo i jego nośniki na przestrzeni wieków” dr Dorota Holajda Instytut Filologii Polskiej
19.03.2014,
godz. 10:00 (środa)
„Jak żyć i czym się zajmować? W świetle socjologii kultury” Dr Stanisław Lenik Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Zakład Socjologii
26.03.2014,
godz. 10:00 (środa)
„Jak filomaci leczyli ból zębów? Związki literatury z nauką w XIX wieku” dr hab. Agnieszka Czajkowska Instytut Filologii Polskiej

Harmonogram IV edycji

Akademia w Bibliotece, edycja 4, spotkania w Bibliotece Głównej,
Al. NMP 22, sala 202 (II piętro)

Data Temat wykładu Wykładowca Instytut
25.10.2012,
godz. 10:00 (czwartek)
“Chwyty reklamowe w nazwach potraw – na podstawie menu polskich restauracji” dr Małgorzata Dawidziak-Kładoczna Instytut Filologii Polskiej
07.11.2012,
godz. 10:30 (środa)
„Przemiany komunikacyjno-kulturowe utrwalone w najnowszej warstwie polskiej frazeologii” dr Dorota Suska Instytut Filologii Polskiej
09.11.2012,
godz. 10:00 (piątek)
„Ciekawostki matematyczne” dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej
15.11.2012,
godz. 10:00 (czwartek)
“Chwyty reklamowe w nazwach potraw – na podstawie menu polskich restauracji” dr Małgorzata Dawidziak-Kładoczna Instytut Filologii Polskiej
21.11.2012,
godz.11:00 (środa)
„(Nie)poetycka korespondencja poety? O listach Zbigniewa Herberta” mgr Ewelina Mika Instytut Filologii Polskiej
27.11.2013,
godz. 10:00 (wtorek)
“Czy życie jest warte przeżycia, a więc po co komu filozofia?” mgr Michał Płóciennik Instytut Filozofii Socjologii i Psychologii
28.11.2012,
godz.10:00 (środa)
„Literackie kreacje kulinarne” dr Edyta Skoczylas- Krotla Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej
06.12.2012,
godz. 11:00 (czwartek)
„O etykiecie językowej słów kilka” dr Dorota Holajda Instytut Filologii Polskiej
13.12.2012,
godz. 11:00 (czwartek)
„Dwudziestolecie w karykaturze Zdzisława Czermańskiego” dr Elżbieta Wróbel Instytut Filologii Polskiej
19.12.2012,
godz.10:00 (środa)
„Nowe formy uzależnienia (Internet, pracoholizm, zakupoholizm)” dr Małgorzata Kuś Instytut Politologii
03.01.2013,
godz. 10:00 (czwartek)
„Historia imion i nazwisk w Polsce” dr hab., prof. AJD Maria Lesz-Duk Instytut Filologii Polskiej
10.01.2013,
godz. 10:00 (czwartek)
„Kobieta w średniowiecznej rzeczywistości” dr Barbara Kowalska Instytut Historii
31.01.2013,
godz. 10:00 (czwartek)
„Ignacy Jan Paderewski – muzyk, polityk, człowiek” dr hab. Maciej Zagórski Instytut Muzyki
05.02.1012,
godz. 11:30 (wtorek)
„Administracyjnoprawny status jednostki, czyli rzecz o tym co powinien wiedzieć młody obywatel idący do urzędu” dr Anna Gronkiewicz Instytut Administracji
08.02.2013,
godz. 10:00 (piątek)
„Żywienie a aktywność fizyczna” prof. dr hab. Wiesław Pilis Instytut Kultury Fizycznej
27.02.2013,
godz. 10:00 (środa)
„Literatura staropolska przewodnikiem po świecie wartości uniwersalnych” dr Beata Łukarska Instytut Filologii Polskiej
06.03.2013,
godz. 10:00 (środa)
„Kultura bez czytelnika? O trudach i pożytkach lektury” dr Joanna Warońska Instytut Filologii Polskiej
13.03.2013,
godz. 10:00 (środa)
„Dyrygent – twórca, aktor, a może komik?” prof. Jan Jazownik Instytut Muzyki
14.03.2013,
godz. 10:00 (czwartek)
„Historia samorządu terytorialnego w Polsce w XX w.” dr Konrad Koc Instytut Administracji
22.03.2013,
godz. 10:00 (piątek)
„Wszechobecna metafora. O metaforach konwencjonalnych w języku potocznym” dr Renata Bizior Instytut Filologii Polskiej
25.03.2013,
godz. 10:00 (poniedziałek)
„Odnaleźć lepszą przyszłość w Ośrodku “MONAR-u””
Odwołany z przyczyn niezależnych od Biblioteki.
dr Magdalena Szwed Instytut Politologii
25.04.2013,
godz. 10:00 (czwartek)
„Opera – gatunek muzyczny czy teatralny” dr Katarzyna Suska-Zagórska Instytut Muzyki

Harmonogram III edycji

Lp. TERMIN WYKŁADOWCA INSTYTUT TEMAT
1. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 14 listopada 2011 r. Dr Aneta Majkowska Instytut Filologii Polskiej “Inny” język polityków.
2. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 25 listopada 2011 r. Dr hab. Dariusz Złotkowski, prof. AJD Instytut Historii Częstochowa na tle dziewiętnasto-wiecznych przemian.
3. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 6 grudnia 2011 r. Dr hab. Maria Starnawska Instytut Historii Czy Hunowie wymordowali pod Kolonią Jedenaście Tysięcy Dziewic? Z dziejów kultu relikwii w średniowieczu.
4. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 20 grudnia 2011 r. Dr Dorota Holajda Instytut Filologii Polskiej Internet w służbie ucznia.
5. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 5 stycznia 2012 r. Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD Instytut Filologii Polskiej Powieść i kobieta (z dziejów świadomości gatunku).
6. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 26 stycznia 2012 r. Dr Jerzy Zdański Instytut Nauk Politycznych System polityczny RP.
7. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 21 luty 2012 r. Dr Leszek Będkowski Instytut Filologii Polskiej Kiedy moje poglądy nie są moje. Uwagi o perswazji i manipulacji językowej w mediach.
8. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 6 marca 2012 r. Dr hab. Jerzy Mizgalski, prof. AJD Instytut Nauk Politycznych Mniejszości narodowe w Polsce.
9. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 29 marca 2012 r. Dr hab. Maria Lesz-Duk, prof. AJD Instytut Filologii Polskiej O imionach i nazwiskach używanych w Polsce.
10. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 11 kwietnia 2012 r. Dr hab. Andrzej Stroynowski Instytut Historii Mity czasów saskich.
11. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 26 kwietnia 2012 r. Dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela Instytut Filologii Polskiej Literatura i Internet. Literatura w Internecie
12. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 23 maja 2012 r. Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD Instytut Filologii Polskiej Średniowieczność w popkulturze.
13. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 31 maja 2012 r. Dr Magdalena Szwed Instytut Nauk Politycznych Atrakcyjna jesień życia.
14. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 9:30 – wykład 5 czerwca 2012 r. Dr Anna Zasuń Instytut Nauk Politycznych Psychologia polityki.

Harmonogram II edycji

Lp. TERMIN WYKŁADOWCA INSTYTUT TEMAT
1. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 9 listopada 2010 r. Dr hab. Paweł Płusa, prof. AJD Instytut Filologii Obcych „Dlaczego język nie obcy, lecz kolejny – metodologia sukcesu”
2. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 24 listopada 2010 r. Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD Instytut Filologii Polskiej „Czym jest literatura?”
3. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 14 grudnia 2010 r. dr Katarzyna Chmielewska Instytut Historii „Łacina na przestrzeni wieków. Sprintem przez historię i kulturę języka łacińskiego”
4. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 11 stycznia 2011 r. Dr Katarzyna Milik Instytut Historii „Lecznictwo w średniowieczu”
5. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 9 lutego 2011 r. Dr Leszek Będkowski Instytut Filologii Polskiej „Zrozumieć przenośnię. Praktyczne uwagi o odczytywaniu metafor”.
6. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 23 lutego 2011 r. Prof. zw. dr hab. Jan Walczak Instytut Nauk Politycznych „Transformacja polska po 1989 r. (mity i rzeczywistość”.
7. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 11 marca 2011 r. Dr Mieczysława Materniak Instytut Filologii Polskiej „Każdy uczy się języka inaczej”
8. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 30 marca 2011 r. Dr had. Elżbieta Hurnikowa, prof. AJD Instytut Filologii Polskiej „Związki literatury ze sztukami pięknymi”
9. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 6 kwietnia 2011 Dr Joanna Warońska Instytut Filologii Polskiej „O kompozycji przestrzennej wiersza”
10. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 27 kwietnia 2011 r. Dr hab. Henryk Ćwięk, prof. AJD Instytut Nauk Politycznych „Polityka i bezpieczeństwo. Polska i Europa w XX i XXI wieku”
11. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 26 maja 2011 r. Dr Norbert Morawiec Instytut Historii Fakty, mity legendy. Między historią “szkolną” a “akademicką”
12. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 31 maja 2011 r. Dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela Instytut Filologii Polskiej „Dlaczego lubimy literaturę fantazy?”
13. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 7 czerwca 2011 r. Dr Robert Szwed Instytut Historii „Dzieje rodu Męcińskich z Żarek”
14. godz. 8:30-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 9:30 – wykład 16 czerwca 2011 r. Dr Barbara Kowalska Instytut Historii „Święta Jadwiga – królowa”

Harmonogram I edycji

Lp. TERMIN WYKŁADOWCA TEMAT
1. godz. 9:00-wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00–wykład 12 listopada 2009 (czwartek) dr Robert Majzner “W cieniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Stosunki niemiecko-radzieckie 1939-1941”
2. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 24 listopada 2009 (wtorek) dr Dorota Suska “Komunikacja w Internecie – szanse czy zagrożenia dla użytkowników nowego medium (kilka uwag z perspektywy lingwistycznej)”
3. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 11 grudnia 2009 (piątek) dr Violetta Jaros “Przestrzeń miejska a nazwy ulic w Częstochowie”
4. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 6 stycznia 2010 (środa) dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela “Halina Poświatowska. Ludmiła Marjańska – wizja życia i miłości”
5. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 29 stycznia 2010 (piątek) dr hab. Dariusz Złotkowski, prof. AJD “Potop 1655 roku w literaturze pięknej i historii”
6. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 11 lutego 2010 (czwartek) dr Beata Łukarska “Literatura staropolska… na poważnie i na wesoło…”
7. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 11 marca 2010 (czwartek) dr Joanna Ławnikowska-Koper “Niemieckojęzyczne laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury”
8. godz. 11:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 12:00 – wykład 31 marca 2010 (środa) dr Maciej Janik “Wśród popularnych form historiografii staropolskiej”
9. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 15 kwietnia 2010 (czwartek) dr Julia Dziwoki dr Beata Urbanowicz “Muzeum Polskie w Rapperswilu. Z dziejów Emigracji Polskiej XIX i XX wieku (prezentacja multimedialna)”
10. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 30 kwietnia 2010 (piątek) dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD “Dramat i teatr romantyczny”
11. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 20 maja 2010 (czwartek) dr hab. Maria Lesz-Duk, prof. AJD “Słownictwo dotyczące mody w polszczyźnie”
12. godz. 9:00- wizyta-wycieczka w Bibliotece godz. 10:00 – wykład 8 czerwca 2010 (wtorek) Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik “O interpretacji dzieła literackiego”
 Powrót