System Informacji Prawnej LEX

W NASZEJ BIBLIOTECE

W Czytelni dostępny jest System Informacji Prawnej LEX w wersji LEX OMEGA.

Ifografika przedstawiająca logo Wolter Kluwer

Zawiera:
Dokumenty źródłowe:

  • Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.
  • Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
  • Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych.
  • Komplet metryk i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.
  • Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.
  • Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami.
  • Orzeczenia sądowe, orzeczenia administracji, pisma urzędowe, urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych, zestawienia, dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP, kalkulatory.

Dokumenty autorskie:

  • Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń.
  • Tezy z piśmiennictwa.
  • Autorskie wzory pism i umów

Dodatkowe moduły:
LEX Komentarze – baza komentarzy do wszystkich dziedzin prawa.

 Powrót