Kategoria: Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

W Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie został umieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Fili nr 18

Wyniki z otwarcia ofert na zakup i dostawe mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306 pn.:„ Rozczytane Stare Miasto – zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble”.

Informacja z Otwarcia ofert na zakup i dostawę mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306

Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306 pn.:„ Rozczytane Stare Miasto – zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble

Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z póź. zm.)
na:
Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Fili nr 18 w ramach zadania BO Nr 306 pn.:„ Rozczytane Stare Miasto – zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble”

Informacja z otwarcia ofert -Zakup i dostawa mebli Filia nr 4

Dotyczy zapytania ofertowego:

Zakupu i dostawy mebli do Filii nr 4 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 656 „Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek”

Wyniki zapytania ofertowego – Meble Filia nr 4

N O T A T K A

z dnia 04.06.2021 r. w sprawie dokonania zamówienia do kwoty mniejszej niż 130.000,00 zł,

Zakupu i dostawę mebli do Filii nr 4 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 656 „ Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek”

Odpowiedzi na pytanie – Filia nr 4

Dotyczy:
Zakupu i dostawy mebli do Filii nr 4 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 656 „Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ – FILIA NR 4

DOTYCZY:
Zakupu i dostawy mebli do Filii nr 4 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 656 „Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek”.
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z póź. zm.).

Ogłoszenie o zmianie dostawcy

Ogłoszenie o zmianie dostawcy dotyczy zapytania ofertowego: Zakup i dostawa mebli do budynków Biblioteki Głównej i filii Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie z podziałem na części:

Część nr 1: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Wypożyczalni Głównej w ramach zadania BO Nr 555 pn.: „Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”
Część nr 2: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Muzoteki w ramach zadania BO Nr 555 pn.: „Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”
Część nr 3: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Filii nr 9  w ramach zadania BO Nr 555 pn.: „Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”