Częstochowa: Punkty pomocy uchodźcom

Zdjęcie przedstawiające Miejski punkt informacyjno-pomocowy przy ul. Śląskiej 3/5

Miejski punkt informacyjno-pomocowy od poniedziałku przy ul. Śląskiej 3/5, zmiany w działalności punktu przyjęć przy Ogrodowej, szukamy sprzętu AGD, przypominamy najważniejsze kontakty.

Od poniedziałku 14 marca punkt informacyjno-pomocowy dla uchodźców z Ukrainy działający w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona zostaje przeniesiony do miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5. Zmiana jest podyktowana potrzebą zwiększenia komfortu przyjmowania osób z Ukrainy. Co ważne, w pomieszczeniach przy ul. Śląskiej działa już punkt pośrednictwa mieszkaniowego dla osób z Ukrainy prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Nasz Dom”, gdzie częstochowianie zgłaszają kwatery prywatne, a uchodźcy swoje potrzeby lokalowe. Plusem nowej lokalizacji jest również brak barier architektonicznych oraz możliwość prowadzenia rozmowy w bardziej dyskretnej atmosferze. Urzędnicy obsługujący punkt (który zostanie kadrowo wzmocniony) będą też mieli ułatwiony dostęp do bazy informatycznej.

Funkcjonujący w Częstochowie punkt przyjęć dla uchodźców przy ul. Ogrodowej 24/44 prowadzony we współpracy miasta z Caritasem nadal będzie czynny, ale z obsadą miejską od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (wolontariusze Caritasu dyżurują tam w godz. 9-17). W punkcie nadal będzie można uzyskać pakiet startowy i talon na ciepły posiłek w kuchni Caritas (obiad między godz. 12 a 13.30). Obecnie Punkt – z uwagi na wyczerpanie się miejsc możliwych do uruchomienia na rzecz uchodźców w obiektach noclegowych – będzie miał możliwość kierowania uchodźców do tymczasowego zakwaterowania w przypadku zwalniania się tych miejsc. Osoby przybywające do Częstochowy mogą skorzystać także z bazy kwater prywatnych Fundacji „Nasz Dom” lub z wyszukiwarki na stronie.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM bada obecnie alternatywne możliwości umieszczania uchodźców w miejscach, w których – po adaptacji – możliwy byłby zbiorowy kwaterunek. Jest to niezbędne z uwagi na zapowiedź znacznego ograniczenia środków możliwych do przekazania przez wojewodę jako rekompensata kosztów zakwaterowania ukraińskich uchodźców w obiektach noclegowych, w tym hotelowych.

Jednocześnie Wydział szuka potencjalnych darczyńców, firm i osób prywatnych, którzy mają możliwość przekazania nowych lub używanych, ale sprawnych sprzętów AGD (pralek, lodówek) lub składanych łóżek polowych, które są potrzebne do funkcjonowania punktów tymczasowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego).
Chęć przekazania sprzętu można zgłaszać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM (tel. 34 3707 870); e-mail: bzk@czestochowa.um.gov.pl

Przypominamy najważniejsze częstochowskie kontakty dla ukraińskich uchodźców:

+ 48 34 3707 391; 780 031 217 – punkt informacyjny dla obywatelek i obywateli Ukrainy działa w Urzędzie Miasta od poniedziałku do piątku czynny w godz. 7.30-15.30, od 14 marca (poniedziałek) przy ul. Śląskiej 3/5; adres mailowy Urzędu Miasta: info@czestochowa.um.gov.pl; komunikacja w języku polskim i ukraińskim;

+ 48 34 3707 331, 888 618 268, evelyn7@poczta.onet.pl – czynny w godz. 9-17 punkt prowadzony przez przedstawicieli Fundacji Nasz Dom – zgłaszanie kwater prywatnych i potrzeb, wolontariat; ul. Śląska 3/5, Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta; komunikacja w języku polskim i ukraińskim;

+ 48 506 394 592, ukraina@caritas.czest.pl – punkt pomocy i informacji przy ul. Ogrodowej 24/44; telefon odbierają wolontariusze Caritasu; komunikacja w języku polskim i ukraińskim;

+ 48 34 3785 101, + 48 343785 102, pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl – czynny całą dobę telefon Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – w sprawach interwencyjnych dotyczących uchodźców przebywających w mieście; komunikacja w języku polskim;

+ 48 34 3707 501, ed@czestochowa.um.gov.pl – sekretariat Wydział Edukacji, sprawy związane z rozpoczęciem nauki dzieci w szkołach, koordynacja akcji zbierania darów na rzecz Ukrainy prowadzonych w częstochowskich szkołach i przedszkolach; komunikacja w języku polskim;
www.slaskiedlaukrainy.pl – wyszukiwarka i zgłoszenia prywatnych miejsc zakwaterowania dla uchodźców w woj. śląskim.

Osoby z Ukrainy szukające wsparcia na terenie regionu mogą kontaktować się także z punktem recepcyjnym działającym całodobowo w Katowicach ul. Wita Stwosza 20 (budynek CARITAS Archidiecezji Katowickiej). numer ogólnopolskiej infolinia dla uchodźców Urzędu ds. Cudzoziemców + 48 47 721 75 75.

***

ЧЕНСТОХОВСЬКІ ПУНКТИ ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ

Міський пункт інформації та допомоги від понеділку буде знаходитись по вулиці Śląskiej 3/5; зміни в діяльності пункту прийому по вулиці Ogrodowej; шукаємо побутову техніку; нагадуємо про найважливіші контакти.

Від понеділку 14 березня пункт інформації та допомоги для біженців з України, що діє у будинку Міської Ради по вулиці Waszyngtona, буде перенесено до міського Центру Громадських Організацій що знаходиться по вулиці Śląskiej 3/5. Зміни є подиктовані потребою збільшення комфорту прийому осіб з України. Що важливе, у приміщенні по вулиці Śląskiej вже діє пункт житлового посередництва для осіб з України, керований представниками Фундації “Наш Дім”, де мешканці міста Ченстохови можуть зголосити приватне помешкання, а біженці свої житлові потреби. Перевагою нового розташування є також відсутність архітектурних бар’єрів та можливість вести розмову в більш стриманій атмосфері. Представники, які обслуговують пункт (який буде збільшений в кадровому плані), також матимуть кращий доступ до бази даних ІТ.

Пункт прийому біженців у Ченстохові за адресою вул. Ogrodowa 24/44, що працює у співпраці з містом та Caritas, і надалі працюватиме, але з міськими представниками з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00 (волонтери Caritas чергують з 9:00 до 17:00). У пункті надалі зможете отримати початковий пакет і талон на гарячу їжу в їдальні Caritas (з 12.00 до 13.30). Наразі, у зв’язку з вичерпанням місць, які можна використовувати для біженців у місцях розміщення, пункт зможе відправити біженців у тимчасове житло, якщо ці місця звільняться. Люди, які приїжджають до Ченстохови, також можуть скористатися базою даних приватного житла Фонду “Наш Дім” або пошуковою системою на сайті

 Powrót