Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Zawartość deklaracji dostępności

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-31.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-01.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast).
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorami ds. dostępności Agnieszka Batorek, Arkadiusz Bogdan oraz Mariusz Purgal,dostepnosc@biblioteka.czest.pl.
Telefon: 34 360 61 18 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego (Biblioteka Główna), Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Al. NMP 22, drugie od Al. Kościuszki 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Sekretariat Biblioteki znajduje się na I piętrze; prowadzą do niego wewnętrzne schody.

Dostępność korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze przy szatni. Dalej są wewnętrzne schody. Biblioteka posiada łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, ale dostęp do niej jest utrudniony z powodu istniejących wewnętrznych kilkustopniowych schodów.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Biblioteką Publiczną w Częstochowie możliwy jest poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@biblioteka.czest.pl,
  2. kontakt telefoniczny 34 360 56 28;34 360 61 18,
  3. przesyłanie faksów na numer 34 360 61 08,
  4. korespondencję pisemną na adres: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa.
  5. za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Filia nr 1, Al. Niepodległości 11 (dzielnica Ostatni Grosz, lokal RSM „Hutnik”).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Lokal usytuowany na I piętrze wolno stojącego budynku. Do biblioteki prowadzą zewnętrzne schody.

Dostępność korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 1 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia1@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 363 64 44

Filia nr 2, ul. gen. Orlik- Rückemanna 35/37 (dzielnica Zawodzie – Dąbie, lokal ZGM TBS Częstochowa).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka położona na parterze wielofunkcyjnego budynku, który usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu. Do budynku (z trzech stron) prowadzą kilkustopniowe schody. Pochylnia dla wózków

Dostępność korytarzy, schodów i wind Placówka bez schodów wewnętrznych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 2 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia2@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 360 14 54

Filia nr 3, ul. Ułańska 5/7 (dzielnica Stradom). Placówka funkcjonuje w budynku SP nr 16.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Posiada odrębne wejście z zewnątrz. Schody z barierkami, brak pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 3 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia3@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 369 70 72

Filia nr 4, ul. Św. Barbary 32 (dzielnica Podjasnogórska, budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka znajduje się na parterze szkoły, ale posiada odrębne wejście, do którego prowadzą 5-stopniowe schody z balustradą. Brak pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind W placówce brak toalety.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 4 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia4@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 360 61 15

Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4 (dzielnica Trzech Wieszczów, lokal Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pochylnia dla wózków z poręczą.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. W placówce znajdują się schody wewnętrzne łączące różne poziomy wysokości w lokalu.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Obok budynku jest parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 5 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia5@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 367 11 59

Filia nr 6, ul. Orkana 56 A (dzielnica Wrzosowiak, lokal RSM „Hutnik”).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka znajduje się na I piętrze wolno stojącego budynku. Do biblioteki prowadzą wewnętrzne schody.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Obok budynku jest parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 6 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia6@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 363 93 32

Filia nr 7, Al. Pokoju 15/17 (dzielnica Raków, lokal ZGM TBS).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka funkcjonuje na parterze czteropiętrowego bloku. Posiada dwa wejścia: jedno bez schodów, do drugiego prowadzą kilkustopniowe schody i podjazd wzdłuż bloku, z bocznymi barierkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 7 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia7@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 323 66 39

Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 (dzielnica Tysiąclecie, lokal CSM „Nasza Praca”).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka usytuowana na parterze wieżowca. Posiada bezschodowe wejście od strony czytelni, drugie wejście, od strony wypożyczalni dla dorosłych, posiada dwustopniowe schody. Brak pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 8 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia8@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 361 43 27

Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15 (dzielnica Śródmieście, lokal ZGM TBS Częstochowa).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście do placówki z poziomu chodnika.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 9 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia9@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 360 61 14

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20 (dzielnica Północ, lokal SM „Północ”).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, do wejścia prowadzą schody zewnętrzne od strony boiska SP nr 48 oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Do budynku przynależy parking, a w nim 5 miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 10 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia10@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 322 31 04

Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 (dzielnica Raków, lokal RSM „Hutnik”).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka znajduje się na wysokim parterze w wolno stojącym budynku, do wejścia prowadzą zewnętrzne schody. Budynek posiada pochylnię.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 13 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia13@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 323 29 44

Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 (dzielnica Wyczerpy, lokal MSM „Górnik”).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Przed wejściem znajduje się podwyższenie o wymiarach: dł. ok. 250 cm, szer. ok. 75 cm i wys. ok. 15 cm bez pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Do budynku przynależy parking, a w nim 2 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 14 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia14@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 364 34 12

Filia nr 15, ul. Szajnowicza- Iwanowa (dzielnica Tysiąclecie).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje na parterze kilkupiętrowego bloku. Wejście do placówki z poziomu chodnika.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 15 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia15@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 322 76 19

Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48 (dzielnica Stare Miasto, lokal ŚSM).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka znajduje się na parterze wolno stojącego budynku. Przed wejściem znajduje się podwyższenie o wymiarach: dł. ok. 200 cm, szer. ok. 100 cm i wys. ok. 15 cm bez pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 18 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia18@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 360 61 10

Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15 (dzielnica Północ, lokal SM „Północ”)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje na parterze budynku mieszkalnego. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne i podjazd dla wózków z poręczą.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Do budynku przynależy parking, a w nim 2 miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 20 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia20@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 362 35 87

Filia nr 21, ul. Orzechowa 14 (dzielnica Gnaszyn).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje na wysokim parterze; usytuowana w dwupiętrowym budynku przychodni lekarskiej. Do filii prowadzą schody zewnętrzne oraz wejście z wewnątrz budynku. Brak pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak windy. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 21 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia21@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 360 71 95

Filia nr 22, ul. Rydla 4 (dzielnica Dźbów, lokal ZGM TBS)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Pochylnia przy wejściu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Wewnątrz filii znajdują się kilkustopniowe schody w górę łączące dwa poziomy wysokości w lokalu. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 22 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia22@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 65 91 31

Filia nr 25, ul. Wirażowa 8 A (dzielnica Błeszno – Brzeziny, lokal ZGM TBS).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka mieści się na parterze wolno stojącego budynku. Budynek posiada pochylnię dla wózków z poręczami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością..

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 25 możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: filia25@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 365 88 48

Muzoteka, Al. Kościuszki 4 (dzielnica Śródmieście, lokal ŚSM).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje na parterze kilkupiętrowego budynku mieszkalnego. Do wejścia prowadzą nowe schody i podjazd.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Muzoteką możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: muzyczna@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 363 39 37

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4 (dzielnica Śródmieście, lokal ŚSM).

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje na parterze kilkupiętrowego budynku mieszkalnego. Do wejścia prowadzą nowe schody i podjazd. Zostały wymienione drzwi zewnętrzne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind Placówka posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: oddim@biblioteka.czest.pl,
 2. kontakt telefoniczny 34 360 61 09

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 Powrót