ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BPiWB

ePUAP - KATALOG SPRAW


Sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).
Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami – 5 MB (megabajtów)
Nie obsługujemy dyskietek!
Nie obsługujemy dyskietek!
 Powrót