Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Logo BO
Zagłosowaliście już w Budżecie Obywatelskim?
Jeśli jeszcze się nie zdecydowaliście, na jakie zadania oddać swój głos, pamiętajcie o zadaniu ogólnomiejskim nr 385Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie„.
Zadanie zakłada m.in. zakup nowości wydawniczych, ale także dostęp do e-bibliotek (co oznacza pulę bezpłatnych kodów dla naszych czytelników).

Rozpocznij głosowanie >>

Zasady głosowania (informacje ze strony https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/):

 • Głosować mogą mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy.
 • Każda głosująca osoba ma do rozdysponowania 10 punktów na projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktów na projekty dzielnicowe. Punkty należy rozdysponować w trakcie jednego głosowania.
 • W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.
 • W ramach każdej puli (ogólnomiejskiej i dzielnicowej) można przyznać 10 punktów jednemu projektowi lub rozdzielić punkty pomiędzy projekty.
 • Każda osoba uprawniona do głosowania ma prawo głosować tylko raz.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać swoje dane: imię i nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, adres zamieszkania oraz potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu osoba głosująca otrzyma SMS-em darmowy kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody – po jednym dla każdej z 2 osób.
 • Jeśli nie możesz zagłosować, sprawdź czy wpisałeś/-aś poprawnie wszystkie swoje dane, przede wszystkim czy nie pomyliłeś/-aś się wpisując 4 ostatnie cyfry numeru PESEL.
 • W bazie osób uprawnionych do głosowania znajdują się osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką, który/a nie posiada meldunku, a chcesz zagłosować – zgłoś się z dowodem tożsamości do stacjonarnego punktu głosowania przy ul. Śląskiej 3/5, w celu weryfikacji tożsamości i dodania do bazy osób uprawnionych do głosowania. Z tej możliwości można skorzystać wg następującego harmonogramu:
07.09.2022 r. – 7:30 – 15:30,
08.09.2022 r. – 7:30 – 15:30,
09.09.2022 r. – 7:30 – 15:30,
12.09.2022 r. – 7:30 – 15:30,
13.09.2022 r. – 7:30 – 17:00,
14.09.2022 r. –  7:30 – 22:00.
Wsparcie telefoniczne dostępne jest pod nr telefonu 780 031 217 w godzinach od 8:00 – 20:00
 • Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, również przyjdź do stacjonarnego punktu głosowania.
 • Uwaga: W przypadku zadań nieinwestycyjnych, ich realizacja będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej.

Rozpocznij głosowanie >>

 Powrót