Kategoria: Zamówienia Publiczne

Wyniki zapytania ofertowego – Zakup i dostawa mebli – 3 cześci

Dotyczy zapytania ofertowego:
Zakup i dostawa mebli do budynków Biblioteki Głównej i filii Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie z podziałem na części:

Część nr 1: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Wypożyczalni Głównej w ramach zadania BO Nr 555 pn.: „Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”
Część nr 2: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Muzoteki w ramach zadania BO Nr 555 pn.: „Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”
Część nr 3: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Filii nr 9  w ramach zadania BO Nr 555 pn.: „Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”

Zakup i dostawa mebli do budynków Biblioteki Głównej i filii

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa mebli do budynków Biblioteki Głównej i filii Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie z podziałem na części:

Część nr 1: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Wypożyczalni Głównej w ramach zadania BO Nr 555 pn.:„ Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”

Część nr 2: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Muzoteki w ramach zadania BO Nr 555 pn.:„ Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”

Część nr 3: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Filii nr 9  w ramach zadania BO Nr 555 pn.:„ Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”

Wynik zapytania ofertowego Zakup i dostawa mebli Filia nr 6

Wyniki zapytania ofertowego: Zakupu i dostawę mebli do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 596 „Biblioteka – uczestnictwo w kulturze”.

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego – Filia nr 6

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego: Zakupu i dostawę mebli do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 596 „ Biblioteka – uczestnictwo w kulturze”.