„Kosmiczne opowieści Stanisława Lema” – Maraton czytelniczy

Organizowany w Roku Stanisława Lema oraz w XX Jubileuszowym Tygodniu Czytania Dzieciom

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na maraton czytelniczy, który odbędzie się w piątek, 28 maja 2021 roku, w godz. 10.00 – 13.00 w formie online na platformie ClickMeeting.

Wydarzenie ma na celu promowanie czytania, rozwijanie kompetencji czytelniczych, popularyzowanie literatury science fiction i twórczości Stanisława Lema, a także rozwijanie współpracy międzybibliotecznej.

Co 30 minut następuje zmiana lektora i grupy słuchaczy.

Organizatorzy:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
Biblioteka Publiczna im. dr. W.  Biegańskiego,
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Maratonowi towarzyszyć będzie konkurs „5 Pytań o Stanisławie Lemie” przygotowany przez Sekcję Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie.

Warunki uczestnictwa:
– uczniowie uczestniczą w spotkaniu przebywając w swojej sali i oglądając transmisję wydarzenia udostępnioną przez nauczyciela lub za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej poprzez udostępnienie ekranu przez nauczyciela;

UWAGA!!! nauczyciel nie udostępnia linku do spotkania uczniom.
– na adres mailowy nauczyciela zostanie przesłany link aktywacyjny do wydarzenia zatytułowany MARATON CZYTELNICZY.
– nauczyciel loguje się do wydarzenia wpisując swoje imię i nazwisko.

Uwaga, prosimy o sprawdzenie sprzętu niezbędnego do odbioru przekazu online – komputer z dostępem do internetu, projektor, głośniki.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:
hiller@womczest.edu.pl, wg schematu:

– Tytuł maila:
MARATON CZYTELNICZY _imię i nazwisko nauczyciela, np. MARATON CZYTELNICZY _Anna Dąbrowska

– W treści maila:
Imię i nazwisko nauczyciela:
Placówka, klasa:
Liczba uczniów:
Adres mailowy nauczyciela:

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Al. Jana Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa
Tel. 34 3606004 wew.250 hiller@womczest.edu.pl

Więcej informacji: Maraton Czytelniczy „Kosmiczne opowieści Stanisława Lema”w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz Roku Stanisław Lema – | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie (womczest.edu.pl)

Info na blogu Sekcji: Sekcja Bibliotekarska ZNP: Maraton czytelniczy „Kosmiczne opowieści Stanisława Lema” w XX Jubileuszowym Tygodniu Czytania Dzieciom oraz w Roku Stanisława Lema

ZAPRASZAMY!

 Powrót