Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi – spotkanie z Jolantą Sowińską-Gogacz

▪ Przemilczana opowieść o jedynym niemieckim dziecięcym obozie koncentracyjnym na terenach Polski.

▪ Obóz przy ulicy Przemysłowej to obóz koncentracyjny dla polskich dzieci, utworzony na terenie łódzkiego getta. Trafiały tam dzieci od drugiego do szesnastego roku życia. Zmuszano je do pracy ponad siły, bito i głodzono.

▪ Historii obozu przyglądają się Jolanta Sowińska-Gogacz i Błażej Torański w swojej książce „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi”.

▪ Zapraszamy na spotkanie 25 kwietnia o godz. 18.00 do Biblioteki Głównej (al. NMP 22, s. 202).

▪ Spotkanie realizowane w ramach zadania BO nr 600 „Spotkajmy się w bibliotece”.

 Powrót