Mistrzowska Szkoła Poezji Wolnych Lektur

Infografika wolnelektury.pl

Infografika przedstawiająca Mistrzowska Szkoła Poezji Wolnych Lektur cytat Łukasz Żurek Infografika przedstawiająca Mistrzowska Szkoła Poezji Wolnych Lektur cytat Grzegorz Uzdański

Biblioteka internetowa Wolne Lektury otwiera nabór do Mistrzowskiej Szkoły Poezji Wolnych Lektur 3-miesięcznego kursu on-line dla miłośników poezji i początkujących twórców. Wśród wykładowców znajdą się poeci Justyna Bargielska i Grzegorz Uzdański, a także literaturoznawcy: prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Piotr Śliwiński z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mgr Łukasz Żurek z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj: https://wolnelektury.pl/formularz/szkolapoezji/

Na kurs Mistrzowska Szkoła Poezji złoży się 48 wykładów prowadzonych przez wybitne postaci życia literackiego i wiodące autorytety akademickie z różnych uniwersytetów w Polsce. Autorskie wykłady i warsztaty będą prowadzone dwa razy w tygodniu przez internet, co umożliwi udział osób mieszkających poza Warszawą. W kursie może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Szkoła będzie łączyć teorię z praktyką pisania. Ma na celu poszerzenie czytelniczego oraz pisarskiego warsztatu kursantów. Uczestnicząc w spotkaniach, dowiecie się między innymi, dlaczego warto pamiętać o Janie Kochanowskim, czytając wiersze dotyczące kolonizacji Marsa, w jaki sposób zmiana akcentu może symbolizować bunt oraz jak rymować, aby prawie nikt nie zauważył, że rymujecie – mówi mgr Łukasz Żurek, który właśnie obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, a w Szkole Poezji Wolnych Lektur poprowadzi 12-tygodniowy cykl zajęć z poetyki pt. Z lewej równo, z prawej poszarpane. Nauka o wierszu.

Z kolei Grzegorz Uzdański, pisarz, poeta i improwizator, twórca popularnego fanpejdża Nowe wiersze sławnych poetów, zaznajomi uczestników między innymi z parodią i pastiszem. Zderzymy też ze sobą różne strategie poetyckie i pomyślimy, co by było, gdyby niektóre znane wiersze napisać w zupełnie innym stylu wyjaśnia, zapowiadając swój cykl wykładów.

W Polsce pisaniem szeroko rozumianej poezji – od hip-hopu, przez okolicznościowe wiersze, aż po awangardowe poszukiwania – zajmuje się aktywnie pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a próby poetyckie na jakimś etapie życia są doświadczeniem kilkuset tysięcy. Popularne ostatnio szkoły pisania zajmują się głównie prozą. Szkoła Poezji Wolnych Lektur wypełnia dość istotną lukę edukacyjną – mówi Jarosław Lipszyc, prezes fundacji, działacz na rzecz wolnej kultury i poeta.

Wszystkie wykłady Mistrzowskiej Szkoły Poezji będą dostępne jako nagrania bezpłatnie w internecie, bez konieczności rejestracji. Natomiast warunkiem uczestnictwa w zajęciach na żywo, podczas realizacji nagrań, wraz z możliwością zadawania wykładowcom pytań, jest rejestracja w Towarzystwie Przyjaciół Wolnych Lektur i zadeklarowanie dobrowolnej, comiesięcznej darowizny na rzecz rozwoju Wolnych Lektur w wybranej przez uczestnika wysokości. Uczestnikom zajęć na żywo zostaną też wystawione dyplomy. Formularz rejestracyjny dla chętnych znajduje się tutaj: https://wolnelektury.pl/formularz/szkolapoezji/

W ramach projektu powstanie 48 godzin lekcji on-line, które będzie można obejrzeć w dowolnym miejscu i czasie, i które będą mogły posłużyć nie tylko pasjonatom poezji i jej twórcom, lecz także wspomóc nauczycieli i uczniów w edukacji szkolnej.

Biblioteka internetowa Wolne Lektury działa od 2007 roku i ma w swoich zasobach ponad 5700 utworów udostępnionych legalnie i bezpłatnie. Oprócz szeroko rozumianej klasyki literatury można tu znaleźć także tomiki wierszy poetów młodszego i starszego pokolenia, m.in. Justyny Bargielskiej, Miłosza Biedrzyckiego, Barbary Klickiej, Jerzego Jarniewicza, Juliana Kornhausera i Krystyny Miłobędzkiej. Wszystkie dostępne są tutaj. https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/wiersz-wolny/

Infografika Projekt współfinansuje m.st. Warszawy

 Powrót