Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny

niedopowiedziane biografie

🔹 Zapraszamy na spotkanie z Jakubem Gałęziowskim – autorem książki „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, doktorem historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Gałęziowski zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi. Interesuje się aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Nagrał przeszło dwieście autobiograficznych wywiadów narracyjnych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (PTHM).

🔹 Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system.

🔹 Spotkanie realizowane w ramach zadania BO nr 326 „Spotkajmy się w bibliotece”.

 Powrót