Oddział Informacji Regionalnej

ZBIORY

ponad 7162 książek

143 rękopisy

38 mikrofilmów

135 map

227 fotografi, exlibrisów, grafik

171 dokumentów elektronicznych

ADRES

ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
42-200 Częstochowa

KONTAKT

 34 360 61 13
 oir@biblioteka.czest.pl

KIEROWNIK

Iwona Glińska

 Powrót