Opłaty wypożyczalni

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych – 3,00 zł za każdy następny miesiąc po przewidzianym terminie zwrotu.

Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – bezpłatne.

Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej dla czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami terenów wchodzących w granice administracyjne miasta i powiatu ziemskiego częstochowskiego, pobierana jest kaucja w wysokości 10,00 zł.

Wydanie duplikatu zagubionej lub niszczonej karty bibliotecznej – 3,00 zł.

Niezwrócenie / uszkodzenie/ zniszczenie materiałów bibliotecznych:

  • dwukrotna cena książki (lub innego materiału bibliotecznego) wg aktualnej wartości rynkowej.

Wypożyczenie międzybiblioteczne:

  1. koszt opłaty pocztowej (wysyłka książek)
  2. koszt wykonania kserokopii wg cennika biblioteki wykonującej usługę

CENNIK USŁUG I OPŁAT
w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
obowiązujący od 03.01.2022 r. (ceny brutto).

 Powrót