Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

W Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie został umieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

 Powrót