Projekt – Biblioteka Narodowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Infografika przedstawiająca logotypy z lewej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", w środku logotyp orła Polskiego z napisem "Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu." z tekstem obok "Ministerstwo Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", z prawej logotyp białej korony na czerwonym tle z napisem "Biblioteka Narodowa"

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy,

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
w roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych.

Dotacja wysokości 20 000 zł została pozyskana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Środki z dotacji przeznaczono na zakup 759 woluminów książek o wartości 20 000 zł.

Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przedstawia się następująco:

Biblioteka Główna:
Wypożyczalni Głównej za kwotę 38.750,70 zł kupiono 1.345 wol. książek (71% literatury pięknej, 1% literatury dla dzieci i młodzieży, 28% literatury pop-nauk.) i 4 audiobooki.

Czytelni  Głównej za kwotę 11.031,98 zł kupiono 242 wol. książek (1% literatury pięknej i 99% literatury pop-nauk.).

Oddziałowi Informacji Regionalnej kupiono za 998,56 zł kupiono 21 wol. (5% literatury pięknej, 5% literatury dla dzieci i młodzieży i 90% literatury pop-nauk.).

Oddziałowi dla Dzieci i Młodzieży za kwotę 33.750,00 zł kupiono 1.022 wol. książek (29% literatury pięknej, 54% literatury dla dzieci i młodzieży, 17% literatury pop-nauk.) i 212 audiobooków i 47 gier.

MUZOTECE za kwotę 25.000,00 zł kupiono 43 wol. książek (2% literatury pięknej i 98% literatury pop-nauk.) oraz 45 nut, 187 płyt CD z muzyką i 79 płyt winylowych.

Filii nr 1 za kwotę 20.000,00 zł kupiono 749 wol. książek (65% literatury pięknej, 21% literatury
dla dzieci i młodzieży, 14% literatury pop-nauk.)  i 5 audiobooków.

Filii nr 2 za kwotę 20.000,00 zł kupiono 830 wol. książek (55% literatury pięknej, 31% literatury
dla dzieci i młodzieży, 14% literatury pop-nauk.)  oraz 11 audiobooków i 9 gier.

Filii nr 3 za kwotę 10.000,00 zł kupiono 403 wol. książek (69% literatury pięknej, 28% literatury
dla dzieci i młodzieży, 3% literatury pop-nauk.) i 5 audiobooków.

Filii nr 4 (w ramach realizacji dwóch zadań) za kwotę 17.000,20 zł kupiono 607 wol. książek  (66% literatury pięknej, 16% literatury dla dzieci i młodzieży, 18% literatury pop-nauk.) i 55 audiobooków.

Filii nr 5 za kwotę 18.000,00 zł kupiono 689 wol. książek (80% literatury pięknej, 12% literatury
dla dzieci i młodzieży, 8% literatury pop-nauk.) i 1 audiobook.

Filii nr 6 za kwotę 20.000,00 zł kupiono 663 wol. książek (72% literatury pięknej, 19% literatury
dla dzieci i młodzieży, 9% literatury pop-nauk.) oraz 39 audiobooków i 19 gier.

Filii nr 7 za kwotę 20.000,00 zł kupiono 720 wol. książek (56% literatury pięknej, 31% literatury
dla dzieci i młodzieży, 13% literatury pop-nauk.) i 91 audiobooków.

Filii nr 8 (w ramach realizacji dwóch zadań) za kwotę 30.000,01 zł kupiono 1.206 wol. książek (52% literatury pięknej, 29% literatury dla dzieci i młodzieży, 19% literatury pop-nauk.) i 6 audiobooków.

Filii nr 9 za kwotę 28.789,46 zł kupiono 1.072 wol. książek (64% literatury pięknej, 20% literatury
dla dzieci i młodzieży, 16% literatury pop-nauk.) i 9 audiobooków.

Filii nr 10 za kwotę 25.581,18 zł kupiono 1.012 wol. książek (61% literatury pięknej, 28% literatury
dla dzieci i młodzieży, 11% literatury pop-nauk.) i 11 audiobooków.

Filii nr 13 (w ramach realizacji dwóch zadań) za kwotę 30.000,00 zł kupiono 814 wol. książek  (68% literatury pięknej, 25% literatury dla dzieci i młodzieży, 7% literatury pop-nauk.) oraz 5 audiobooków
i 47 gier planszowych. Część zakupionych książek stanowiły komiksy.

Filii nr 15 za kwotę 8.545,06 zł kupiono 321 wol. książek  (68% literatury pięknej, 17% literatury
dla dzieci i młodzieży, 15% literatury pop-nauk.) i 5 audiobooków.

Filii nr 20 za kwotę 25.086,12 zł kupiono 980 wol. książek (63% literatury pięknej, 25% literatury
dla dzieci i młodzieży, 12% literatury pop-nauk.) i 5 audiobooków.

Filii nr 21 za kwotę 10.000,00 zł kupiono 399 wol. książek (77% literatury pięknej, 19% literatury
dla dzieci i młodzieży, 4% literatury pop-nauk.) i 5 audiobooków.

Filii nr 25 za kwotę 6.000,00 zł kupiono 243 wol. książek (80% literatury pięknej, 11% literatury
dla dzieci i młodzieży, 9% literatury pop-nauk.) i 4 audiobooki.


Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

Mamy przyjemność poinformować, że Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego
w Częstochowie otrzymała w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 60 000 zł,
które przeznaczono na zakup 2.475 woluminów książek.

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0″


Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

Mamy przyjemność poinformować, że Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie otrzymała w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 60 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

Mamy przyjemność poinformować, że Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie otrzymała w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 50 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Środki z dotacji przeznaczono na zakup 2.246 woluminów książek o wartości 49 722,03 zł oraz 15 jednostek zbiorów specjalnych (audiobooki) o wartości 277,97 zł.
Środki z dotacji przeznaczono na zakup 759 woluminów książek o wartości 20 000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Logo Biblioteka Narodowa
Logo Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa
Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Drodzy czytelnicy!

W 2020 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 65.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, w ramach której zakupiono: 2.944 woluminy książek o wartości 64.666,00 zł i 4 jednostki zbiorów specjalnych (nuty) o wartości 334,00 zł.
Wśród kupionych pozycji 2.289 wol. (78%) stanowiła literatura piękna dla dorosłych, 305 wol. (10%) – literatura piękna dla dzieci i młodzieży i 350 wol. (12%) – literatura popularnonaukowa.

Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dotację ministerialną przeznaczono w większości dla placówek, którym nie udało sie zdobyć funduszy w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO). Środki z BO (260.500,00 zł) + środki samorządowe (23.651,54 zł) + środki ministerialne (65.000,00 zł) pozwoliły na zakup 15.190 woluminów książek i 763 jednostek zbiorów specjalnych.
Wskaźnik zakupu wyniósł 6,93 wol./100 mieszkańców, a doliczając do tego nowości wydawnicze pozyskane w inny sposób, wskaźnik zaopatrzenia w nowości wydawnicze wyniósł 8,14 wolumina na 100 mieszkańców.

Struktura zakupu w 2020 r.:
82-1/-9 10.090 wol. – 66,4 %
82-93 2.889 wol. – 19,0 %
pop-nauk. 2.211 wol. – 14,6 %
płyty CD audiobooki 459 jedn.
nuty 4 jedn.
gry planszowe 300 jedn.

Wypożyczalni Głównej za kwotę 15.000,00 zł zakupiono 631 woluminów książek (66% literatury pięknej, 1% literatury dla dzieci i młodzieży i 33% literatury pop-nauk.).

Oddziałowi dla Dzieci i Młodzieży za kwotę 18.500,00 zł zakupiono 487 woluminów książek i 397 jednostek zbiorów specjalnych (45% literatury pięknej, 44% literatury dla dzieci i młodzieży, 11% literatury pop-nauk., 378 audiobooków i 19 gier).

Filii nr 1 za kwotę 30.000,00 zł zakupiono 1.487 woluminów książek (54% literatury pięknej, 28% literatury dla dzieci i młodzieży i 18% literatury pop-nauk.).

Filii nr 2 za kwotę 25.000,00 zł zakupiono 101 gier planszowych i 988 woluminów książek (70% literatury pięknej, 17% literatury dla dzieci i młodzieży i 13% literatury pop-nauk.).

Filii nr 3 za kwotę 7.000,00 zł zakupiono 344 woluminy książek (57% literatury pięknej, 32% literatury dla dzieci i młodzieży i 11% literatury pop-nauk.).

Filii nr 5 za kwotę 30.000,00 zł zakupiono 1.441 woluminów książek (71% literatury pięknej, 14% literatury dla dzieci i młodzieży i 15% literatury pop-nauk.).

Filii nr 7 za kwotę 15.000,00 zł zakupiono 718 woluminów książek (58% literatury pięknej, 26% literatury dla dzieci i młodzieży i 16% literatury pop-nauk.).

Filii nr 9 za kwotę 30.000,00 zł zakupiono 61 audiobooków i 1.336 woluminów książek (66% literatury pięknej, 15% literatury dla dzieci i młodzieży i 19% literatury pop-nauk.).

Filii nr 10 za kwotę 20.000,00 zł zakupiono 972 woluminy książek (51% literatury pięknej, 26% literatury dla dzieci i młodzieży i 13% literatury pop-nauk.).

Filii nr 13 za kwotę 20.000,00 zł zakupiono 93 gry planszowe i 557 woluminów książek (74% literatury pięknej, 23% literatury dla dzieci i młodzieży i 3% literatury pop-nauk.). Spory procent zakupionych książek stanowiły komiksy.

Filii nr 16 za kwotę 10.000,00 zł zakupiono 456 woluminów książek (89% literatury pięknej, 4% literatury dla dzieci i młodzieży i 7% literatury pop-nauk.).

Filii nr 18 za kwotę 10.000,00 zł zakupiono 503 woluminy książek (64% literatury pięknej, 24% literatury dla dzieci i młodzieży i 12% literatury pop-nauk.).

Filii nr 20 za kwotę 15.000,00 zł zakupiono 753 woluminy książek (63% literatury pięknej, 27% literatury dla dzieci i młodzieży i 10% literatury pop-nauk.).

Filii nr 25 za kwotę 15.000,00 zł zakupiono 87 gry planszowe i 446 woluminów książek (65% literatury pięknej, 17% literatury dla dzieci i młodzieży i 18% literatury pop-nauk.).

Filii nr 8 za kwotę 5.591,54 zł kupiono 369 woluminów książek (w ramach odszkodowania za zalanie placówki).

W ramach tego samego Programu zrealizowano również zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Za 1.458,00 zł zakupiono 100 kodów dostępu do e-zbiorów. Kody dostępu do Legimi zakupione w II naborze zostały rozdane w grudniu 2020 r.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2019 r. Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 115.714,00 zł ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i w jej ramach kupiła zbiory dedykowane zróżnicowanym odbiorcom w następującym podziale:

książki:
literatura piękna dla dorosłych – 3.942 wol. (75%),
literatura piękna dla dzieci – 701 wol. (13%),
literatura popularna dla dorosłych i dzieci – 622 wol. (12%);

zbiory specjalne:
audiobooki – 95 jednostki (audiobooki na CD- ROMACH).

Ogółem 5.360 jednostek inwentarzowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Chcielibyśmy poinformować, że w 2018 r. Biblioteka pozyskała dotację w wysokości w 147.450,00 zł ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i w jej ramach kupiła zbiory dedykowane zróżnicowanym odbiorcom w następującym podziale:
książki:
literatura piękna dla dorosłych – 75% (4.620 wol.),
literatura piękna dla dzieci – 14% (898 wol.);,
literatura popularna dla dorosłych i dzieci – 11% (676 wol.);

zbiory specjalne:
audiobooki – 2 jednostki,
kartografia – 2 jednostki.

Ogółem 6.198 jednostek inwentarzowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2017 r. częstochowska Biblioteka wykonała zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i z przyznanej kwoty 147. 450,00 zł kupiła zbiory (6.997 jednostek inwentarzowych) dla zróżnicowanych odbiorców w następującym podziale:

 1. Książki:
  • literatura piękna dla dorosłych – 64% (4.395 wol.),
  • literatura piękna dla dzieci – 24% (1.637 wol.);,
  • literatura popularna dla dorosłych i dzieci – 12% (806 wol.);
 2. Zbiory specjalne:
  • audiobooki – 158 jednostek,
  • kartografii – 1 jednostka:

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w 2016 r. dotację w wysokości 143.114,00 zł, za którą kupi książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.

Zakup zostanie zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2015 r. dotację w wysokości 138.300,00 zł, za którą kupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2014 r. dotację w wysokości 122.000,00 zł, za którą kupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2013 r. dotację w wysokości 123.000,00 zł, za którą kupiła książki dla Biblioteki Głównej oraz placówek filialnych.
Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

 Powrót