Przestają działać filie nr 16, 23 i 24

Infografika z napisem "Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie przestają działać Filia nr 16 Filia nr 23 Filia nr 24"

Połączone zostają zatem filie nr 16 i 18, 23 i 10 oraz 24 i 15. Przestają działać filie nr 16, 23 i 24. Korekta miejskiej sieci bibliotecznej związana jest z wymogami racjonalnego gospodarowania. Wynika zarówno z rosnących kosztów utrzymania lokali, jak i z potrzeby zwiększenia dostępności placówek dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Aktualnie trwają niezbędne prace organizacyjne.

 Powrót