Regulamin wynajmu sali odczytowej

WYNAJEM SALI ODCZYTOWEJ (nr 202, II piętro):

  • Dla imprez niekomercyjnych (bez opłat ponoszonych przez uczestników), które nie są organizowane przez Bibliotekę:
    • 130,00 zł za pierwszą godzinę
    • 50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
  • Dla imprez o charakterze komercyjnym (np. szkolenia) – 300,00 zł

CENNIK USŁUG I OPŁAT
w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
obowiązujący od 03.01.2022 r. (ceny brutto).

 Powrót