Reklama na zakładkach

Tabela kosztów druku reklamy (bez przygotowania do druku i projektu graficznego).
Nakład – ilość sztuk / cena druku:
 • 100 – 100,00 zł + 23% VAT
 • 200 – 200,00 zł + 23% VAT
 • 500 – 300,00 zł + 23% VAT
 • 1000 – 350,00 zł + 23% VAT
 • 5000 – 2.000,00 zł + 23% VAT

Opracowanie graficzne reklamy (projektu graficznego) – 100,00 zł + 23% VAT

Regulamin zamieszczania reklam na zakładkach promujących 
 1. Biblioteka oferuje możliwość umieszczenia reklamy własnej firmy na jednej stronie zakładek promujących. Zakładki mają format 50 x 210 mm, drukowane są w pełnym kolorze, na grubszym papierze, dwustronne – z czego jedna strona przeznaczona jest na informacje o Bibliotece, druga – dla Reklamodawcy.
 2. Biblioteka przyjmuje przygotowane projekty graficzne dostarczone przez Reklamodawcę mieszczące się w podanych wymiarach w formie elektronicznej – w standardowych formatach akceptowanych przez programy graficzne: PDF, Al., CDR, TIFF, EPS. Wszystkie teksty zawarte w projekcie musza zostać zamienione na tzw. krzywe. Kolorystyka powinna być w systemie CMYK.
 3. Projekt graficzny, przed przesłaniem go do druku, przechodzi weryfikację (przygotowanie do druku).
 4. Ceny ulotek uależnione są  od ilości sztuk, szczegóły w podane zostały w cenniku. Do podanych cen (netto) należy doliczyć 23% VAT. Podane ceny zawierają koszty druku (bez przygotowania do druku i projektu graficznego).
 5. W przypadku konieczności opracowania graficznego reklamy do kosztów druku należy doliczyć jeszcze koszty za projekt graficzny (według cennika). Kwotę za projekt pobiera się jednorazowo, chyba że Reklamodawca w przypadku wznowienia nakładu wprowadzi zmiany do wcześniej już uzgodnionego i zapłaconego projektu graficznego. W celu uniknięcia nieporozumień projekt graficzny musi zostać zaakceptowany przez Reklamodawcę na piśmie – po dostarczeniu mu wzoru projektu.
 6. Biblioteka zapewnia dystrybucję. Dystrybucja odbywa się w Bibliotece Głównej wszystkich placówkach filialnych działających na terenie miasta. Średnia dzienna ilość odwiedzin** w sieci to 1.832 osoby; średnia dzienna ilość wypożyczonych i udostępnionych zbiorów to 4.069 jednostek. Środowiskowa działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona przez Bibliotekę w roku 2012 to organizacja 1.316 imprez czytelniczych z udziałem 18.362 uczestników.
Zakładki promujące to korzyść dla obu stron: z jednej strony są formą wsparcia Biblioteki, z drugiej – niedrogim sposobem na rozreklamowanie własnej firmy.
** dane na podstawie sprawozdania rocznego za 2012 r.
 Powrót