Schemat organizacyjny Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Tytuł infografiki: Schemat organizacyjny Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Na czele struktury stoi Dyrektor, podlegają mu:

 • Zastępca Dyrektora,
 • Inspektor Danych Osobowych,
 • Sekretariat,
 • Główny Specjalista do spraw Pracowniczych,
 • Dział Administracji,
 • Dział Finansowo-Księgowy.

Działowi Administracji podlegają:

 • Dozorcy i Szatniarze,
 • Pracownicy gospodarczy,
 • Introligatorki,
 • Specjalista do spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych.

Zastępcy Dyrektora podlegają:

 • Dział Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów,
 • Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
 • Dział Opracowania Zbiorów,
 • Dział Informatyzacyjno-Bibliograficzny wraz z Oddziałem Informacji Regionalnej,
 • Dział Informatyzacji.

Działowi Instrukcyjno-Metodycznemu podlegają:

 • Oddział Wypożyczalnia Główna,
 • Oddział Czytelnia Główna,
 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
 • Filia nr 1,
 • Filia nr 2,
 • Filia nr 3,
 • Filia nr 4,
 • Filia nr 5,
 • Filia nr 6,
 • Filia nr 7,
 • Filia nr 8,
 • Filia nr 9,
 • Filia nr 10,
 • Filia nr 13,
 • Filia nr 14,
 • Filia nr 15,
 • Filia nr 18,
 • Filia nr 20,
 • Filia nr 21,
 • Filia nr 22,
 • Filia nr 25,
 • Muzoteka.
 Powrót