Ulotka informacyjna strona nr 2 – Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Poniżej znajduje się tekst na żółtym tle:

Aktualnie trwa kompletowanie bazy publicznych instytucji kultury oraz innych podmiotów działających w sferze kultury w mieście, regionie i województwie. Poprzez stronę internetową Biblioteki łatwo będzie można wyszukać wszelkie informacje na temat oferty kulturalnej poszczególnych placówek oraz znlaeść ich dane kontaktowe czy przekierowanie na strony domowe. Pracujemy nad jasnym podziałem informacji na kategorie, aby umożliwić użytkownikom wyszukanie ofert skierowanych do konkretnej grupy wiekowej lub należących do określonej dziedziny kultury. Strona internetowa w swoim ostatecznym kształcie ma być przejrzysta i funkcjonalna oraz ma umożliwić dotarcie do kompletenj informacji na temat oferty kulturalnej miasta, regionu lub województwa.
Korzystanie z komputerów z dostepem do Internetu, ze strony internetowej Biblioteki oraz bazy danych na temat oferty kulturalnej miasta, regionu i województwa jest całkowicie bezpłatne.
Pod tekstem na białym tle przedstawione zostały informacje że szacunkowy całkowity koszt projektu wyniósł 1052552,00zł oraz wykres kołowy informujący, że 85% to dofinansowane zostało z Unii Europejskiej, a 15% to środki finansowe Gminy Miasta Czestochowy.
Pod infografiką umieszczono dwa zdjęcia w niebieskiej ramce na żółtym tle. Po lewej zdjęcie z Filii nr 7 na którym siedzi pracownik placówki przy komputerze. Po prawej stronie zdjęcie przedstawiające stanowiska komputerowe na Filii nr 9 przy, którym siedzi troje dzieci. Pod zdjęciami znajduje się tekst:
Zapraszamy na naszą stronę: www.biblioteka.czest.pl
Na samej dole znajduje się napis:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie:www.rpo.silesia-region.pl

 Powrót