Uniwersytet w Bibliotece pt. “W kręgu fantastyki. Uwagi…”

Logo Uniwersytet Humanistyczno -Przyrodniczy

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu „Uniwersytet w Bibliotece XIII”. Doktor Leszek Będkowski (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie) zaprezentuje wykład pt. „W kręgu fantastyki. Uwagi o science fiction, fantasy i odmianach fantastyki społecznej”.

Przedmiotem wykładu są odmiany szeroko pojmowanej fantastyki ze szczególnym uwzględnieniem science fiction, fantasy i fantastyki społecznej. Rozważania koncentrują się na zagadnieniu podobieństw i różnic między poszczególnymi „gatunkami” fantastycznymi oraz na kwestii rozumienia związanych z nimi terminów.
Wykład pogłębia i poszerza wiedzę na temat odmian fantastyki, przypomina o istnieniu różnych stanowisk dotyczących zjawisk literackich omawianych na lekcjach języka polskiego, wskazuje na konieczność zapobiegania jednostronnym, schematycznym ujęciom literatury. Zawiera też konkretne wskazówki umożliwiające uporządkowanie i prawidłowe użycie pojęć (terminów): „utopia”, „antyutopia”, „dystopia”.
Adresatem wykładu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza klas trzecich oraz klas o profilu humanistycznym: https://www.youtube.com/watch?v=Dbw7g0egB5g
(źródło: Biuro Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie)
 Powrót