Usługi kserograficzne i wydruk

Usługi kserograficzne:

 • Biblioteka Główna:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, czarno-białe – 0,60 zł/strona
  • Format A4, jednostronnie kolor – 3,00 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie kolor – 6,00 zł/strona
 • Filie Nr 3, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
 • Filia nr 21 oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, czarno-białe – 0,60 zł/strona

Wydruki komputerowe:

 • Biblioteka Główna:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona
  • Wydruk tekstowe (w tym CV ze zdjęciem); A4 jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Wydruki z zasobów elektronicznych; A4 jednostronnie czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A4, jednostronnie, kolor – 3,00 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, kolor – 6,00 zł/strona
 • Filie Nr 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 i Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona

Skanowanie (do 1 tygodnia):

 • Biblioteka Główna
  • 1 skan – 0,50 zł/strona

Nie wykonuje się kserokopii oraz skanów:

 • rękopisów
 • starodruków
 • materiałów bibliotecznych wydanych do 1945 r.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych – bezpłatnie.

CENNIK USŁUG I OPŁAT
w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
obowiązujący od 03.01.2022 r. (ceny brutto).

 Powrót