Usługi

Załącznik nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego nr 37/2022
Dyrektora Biblioteki Publicznej
im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
z dnia 02.12.2022 roku

CENNIK USŁUG I OPŁAT
w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
obowiązujący od 01.01.2023 r. (ceny brutto)

WYPOŻYCZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Przetrzymanie materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków, płyt analogowych, gier planszowych, nagrań muzycznych na płytach CD, DVD itp.) – od 1 egzemplarza za każdy tydzień zwłoki – 1,00 zł (zakończony tydzień).
Przetrzymanie materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczeń krótkoterminowych – od 1 egzemplarza za każdy dzień zwłoki – 10 zł.
Niezwrócenie / uszkodzenie/ zniszczenie materiałów bibliotecznych – Dwukrotna cena książki (lub innego materiału bibliotecznego) wg aktualnej wartości rynkowej.
Wysłanie upomnień w wersji papierowej (list zwykły) – 5,00 zł.
Wysłanie upomnień w wersji elektronicznej – bezpłatne.
Wykonanie duplikatu karty czytelnika – 5,00 zł.
Kaucja w celu zabezpieczenia wypożyczanych zbiorów od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami
terenów wchodzących w granice administracyjne miasta i powiatu ziemskiego częstochowskiego – 20,00 zł.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Wypożyczenie międzybiblioteczne:

 1. Koszt opłaty pocztowej (wysyłka książek).
 2. Koszt wykonania kserokopii wg cennika biblioteki wykonującej usługę.

USŁUGI KSEROGRAFICZNE

 1. Biblioteka Główna:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, czarno-białe – 0,60 zł/strona
  • Format A4, jednostronnie kolor – 3,00 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie kolor – 6,00 zł/strona
 2. Filie Nr 3, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
 3. Filia nr 21 oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, czarno-białe – 0,60 zł/strona

WYDRUKI KOMPUTEROWE

 1. Biblioteka Główna:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona
  • Wydruk tekstowe (w tym CV ze zdjęciem); A4 jednostronnie, czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Wydruki z zasobów elektronicznych; A4 jednostronnie czarno-białe – 0,30 zł/strona
  • Format A4, jednostronnie, kolor – 3,00 zł/strona
  • Format A3, jednostronnie, kolor – 6,00 zł/strona
 2. Filie Nr 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 i Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
  • Format A4, jednostronnie, czarno-biały – 0,30 zł/strona

SKANOWANIE (do 1 tygodnia)

   1. Biblioteka Główna
    • 1 skan – 0,50 zł/strona

Nie wykonuje się kserokopii oraz skanów:

  • rękopisów
  • starodruków
  • materiałów bibliotecznych wydanych do 1945 r.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych – bezpłatne.

WYNAJEM SALI ODCZYTOWEJ (nr 202, II piętro)

 1. Dla imprez niekomercyjnych (bez opłat ponoszonych przez uczestników), które nie są organizowane przez Bibliotekę:
  • 130,00 zł za pierwszą godzinę
  • 50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
 2. Dla imprez o charakterze komercyjnym (np. szkolenia) – 300,00 zł

USŁUGI INTROLIGATORSKIE

Oprawa w płótno:

 • Format A3 (introkal) – 67,00 zł
 • Format A4 (introkal) – 48,00 zł
 • Format A5 (introkal) – 41,00 zł

Oprawa w tapetę:

 • Format A3 – 62,00 zł
 • Format A4 – 43,00 zł
 • Format A5 – 37,00 zł

Reperacja książek:

 • Format A3 – 19,00 zł
 • Format A4/A5 – 17,00 zł
 • Format nietypowy/ książki bardzo zniszczone – Wycena indywidualna książki; cena uzgadniana każdorazowo z klientem

PLAKATY

Ekspozycja wewnętrzna plakatów w 17 placówkach (Biblioteka Główna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filie nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 25, Muzoteka), a we wszystkich  – ulotek.

ZAMÓWIENIE MINIMALNE – 50 zł (np. 10 szt. plakatów A5/B5, do 7 dni).

Czas ekspozycji – cena w zł (brutto) za 1 szt:

 • A5/B5
  • do 7 dni – 5,00 zł
  • do 14 dni – 8,00 zł
  • do 30 dni – 11,00 zł
 • A4/B4
  • do 7 dni – 7,00 zł
  • do 14 dni – 11,00 zł
  • do 30 dni – 17,00 zł
 • A3/B3
  • do 7 dni – 11,00 zł
  • do 14 dni – 16,00 zł
  • do 30 dni – 24,00 zł
 • A2/B2
  • do 7 dni – 13,00 zł
  • do 14 dni – 18,00 zł
  • do 30 dni – 26,00 zł
 • A1/B1
  • do 7 dni – 14,00 zł
  • do 14 dni – 19,00 zł
  • do 30 dni – 27,00 zł

Powierzchnie plakatów, które nie zostały wymienione powyżej będą wyceniane indywidualnie.

ULOTKI do 300 sztuk:

 • Placówki filialne – 20 zł za miesiąc/ 1 placówka
 • Biblioteka Główna – 50 zł za miesiąc
 Powrót