Wynajem sali odczytowej

Wynajem sali odczytowej (nr 202, II piętro)

Dla imprez niekomercyjnych (bez opłat ponoszonych przez uczestników), które nie są organizowane przez Bibliotekę:

  • 130,00 zł za pierwszą godzinę
  • 50,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę

Dla imprez o charakterze komercyjnym (np. szkolenia):

  • 300,00 zł

CENNIK USŁUG I OPŁAT
w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
obowiązujący od 01.02.2021 r. (ceny brutto).

 Powrót