Jubileusz Biblioteki w 2007 roku

W roku 2007 przypadła 150.rocznica urodzin i 90.rocznica śmierci Władysława Biegańskiego. Prezydent Miasta, Pan Tadeusz Wrona, ogłosił rok 2007 Rokiem Doktora Władysława Biegańskiego oraz przyjął honorowy patronat nad obchodami. W ciągu roku odbywały się sesje i konferencje naukowe, wystawy i wystawki, konkursy i turnieje. Wszystko związane było z osobą wielkiego częstochowskiego lekarza – społecznika, z jego życiem, działalnością, etyką i filozofią.

Jubileusz 90-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, uroczyście świętowany 24 listopada 2007 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza, był zakończeniem obchodów Roku Doktora Biegańskiego w Częstochowie.

Przed oficjalnymi uroczystościami w Teatrze, w Kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi odprawiona została msza święta w intencji bibliotekarzy i czytelników. Mszę celebrował duszpasterz środowisk twórczych, ks. Piotr Zaborski. W przepięknych, płynących z głębi serca, słowach podziękował zebranym za codzienną, często niedocenianą pracę, za wytrwałość i za uszlachetnianie dusz wielu pokoleń częstochowian.

Gospodarzem wieczoru była Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie reprezentowana przez dyrektor Ewę Derdę i wicedyrektor Beatę Grzankę, współorganizatorem Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.30 w częstochowskim teatrze. Przybywające osoby witane były symboliczną różą. Obecnością swą zaszczycili:

 • Prezydent Miasta Częstochowy – dr inż. Tadeusz Wrona
 • I Wicewojewoda Śląski – Pan Artur Warzocha,
 • Sejmik Śląski reprezentował Pan Ryszard Majer,
 • Radnych Miasta Częstochowy – Pan Adam Banaszkiewicz,
 • Kurię Metropolitalną – ks. Janusz Wojtyla,
 • Bibliotekę Narodową – Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
 • Bibliotekę Śląską – Pan prof.dr hab. Jan Malicki,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Pani Sylwia Błaszczyk.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu częstochowskiego, przedstawiciele częstochowskich wyższych uczelni, stowarzyszeń, związków zawodowych i twórczych oraz instytucji kultury. Uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego reprezentowali m.in. prof. Jerzy Woy-Wojciechowski i dr Beata Zawadowicz. Najliczniej przybyli bibliotekarze różnych sieci bibliotecznych oraz pracownicy Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Wśród uczestniczących znalazła się również uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie – Agata Nalichowska, która odniosła zwycięstwo w XIV Turnieju wiedzy literackiej pt. „Władysław Biegański–życie i dzieło”.

Dyrektor Biblioteki bardzo serdecznie podziękowała nestorom częstochowskiego bibliotekarstwa publicznego.

Szczególne słowa uznania skierowała do byłych dyrektorów instytucji:

 • Pani Aleksandry Kamińskiej-Mróz,
 • Pani Haliny Banaszkiewicz,
 • Pana dr.Waldemara Tyrasa,
 • Pana Bogdana Henniga.

Zaproszeni goście skierowali pod adresem bibliotekarzy wiele ciepłych, serdecznych słów. Historię instytucji przybliżyła Pani prof. Elżbieta Hurnikowa, osoba od wielu lat związana z częstochowską biblioteką.

Jubileusz wiąże się z nagrodami i wyróżnieniami. Medalem Honorowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odznaczona została dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, pani Ewa Derda. Medal wręczył Prezydent Częstochowy.

Jubileuszowe nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy otrzymały: Ewa Derda, Magdalena Jakubowska, Małgorzata Kluczna, Anna Knysak, Urszula Lizura, Lidia Mikulska, Henryka Moryń, Aleksandra Pachoł, Bożena Pilarska-Pacierpnik, Grażyna Włodarczyk, Jolanta Wolańska, Anna Woźnicka-Wójcik. Nagrody dyrektora biblioteki otrzymała duża grupa pracowników.

Symboliczne listy gratulacyjne wraz z medalami okolicznościowymi wręczyła dyrektor Biblioteki Paniom reprezentującym trzy pokolenia bibliotekarzy częstochowskich: Beacie Grzance, Ilonie Kowalskiej i Mirosławie Więcek.

Nagrodzone zostały również bibliotekarki z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży za przygotowanie i realizację projektu „Czy znasz swoją bibliotekę”. Wiesławie Pchałek, Elżbiecie Bolkowskiej, Annie Łyko i Elżbiecie Szulc nagrody wręczyła Anna Przygódzka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie.

W związku z jubileuszem na ręce dyrektora Biblioteki wpłynęło wiele listów gratulacyjnych.

W części artystycznej wieczoru zebrani obejrzeli spektakl „Doktor Biegański” według scenariusza i w reżyserii Pana Mariana Florka. Muzykę do spektaklu skomponował Pan Jarosław Woszczyna, scenografię i kostiumy przygotował Pan Stanisław Kulczyk. W rolę Mieczysławy Biegańskiej wcieliła się Pani Agata Ochota-Hutyra, w rolę Władysława Biegańskiego – Pan Antoni Rot.

 Powrót