Podziękowania dla Sponsorów Gali Jubileuszowej

Infografika przedstawiająca Panią Beatę Grzankę odczytującą podziękowania dla sponsorów

Pragniemy serdecznie podziękować naszym Sponsorom za wkład w realizację Gali Jubileuszowej z okazji Stulecia Biblioteki Publicznej.

Agencji Wydawniczej TECHNOPOL za wsparcie finansowe, SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” w Częstochowie za ufundowanie okolicznościowego tortu oraz Zakładowi Cukierniczemu MICHAŚ za słodki poczęstunek dla naszych gości.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane zaangażowanie i hojność, dzięki którym mogliśmy godnie uczcić okrągłą rocznicę powstania Biblioteki.
DZIĘKUJEMY

Infografika przedstawiająca loga trzech firm, Technopol, Społem i Michaś

 Powrót